B U R U N D I

Hovedstad Bujumbura (tidl. Usumbura)

[Flag of Burundi]

Areal 28.000 km2
Indbyggere 9,0 mio. (09)
Mønt
1896/1903-1905
1905-16
1916-62
1962-d.d.
Pesa / rupee
Heller / rupee
Franc / centimes
Burundi-franc / centimes
Sprog (off.) Fransk, kirundi
Religion Romersk-katolsk

BURUNDIS FRIMÆRKER OG HISTORIE

BURUNDI
Kongedømme indtil 1903
Ledet af tutsi-stammen. Hutuer udgør flertallet.

- ingen frimærker
Erklæret tysk protektorat 1884 uden tysk tilstedeværelse
Formel tysk styre fra 1896/97
Anerkendes ikke af kongen før 1903
Posthus i Usumbura fra 1902
- Reichspost o/Deutsch-Ostafrika og ny værdi i Pesa
- Deutsch-Ostafrika (fra 1901)
   

 

Del af TYSK ØSTAFRIKA
(sammen med Rwanda (fra 1907) og Tanganyika)
1903-1916
Tysk protektorat
Styres i samarbejde med tutsi-stammen
- Deutsch-Ostafrika p/fx Usumbura
Belgisk besættelse 1916-22
(sammen med Rwanda og vestlige Tanganyika)
- Congo Belge / Belgisch Congo o/Est Africain Allemand / Occupation Belge / Duitsch Oost Afrika / Belgische Besettung p/fx
Usumbura
- Congo Belge / Belgisch Congo o/Urundi
- Congo Belge / Belgisch Congo o/A.O. (=Afrique Orientale)
- Congo Belge / Belgisch Congo o/Usumbura (krigsmrk.)
Del af RUANDA-URUNDI
Belgisk folkeforbundsmandat
1922-31
Styres fortsat i samarbejde med tutsi-stammen

- Congo Belge / Belgisch Congo o/Ruanda-Urundi
- Congo Belge / Belgisch Congo o/Ruanda / Urundi
- Congo Belge / Belgisch Congo o/Est Africain Allemand mv. o/ny værdi (22)

Poststemplet i (Usum)bura
1931-46
- Ruanda-Urundi
- Ruanda / Urundi

- Congo Belge / Belgisch Congo o/Ruanda / Urundi
- Belgisch Congo Belge o/ Ruanda / Urundi (portomrk.)
1946-60
FN-formynderskabsområde styret af Belgien

- Ruanda / Urundi
- Ruanda-Urundi
- Belgisch Congo Belge o/Ruanda / Urundi (portomrk.)

Poststemplet i Usumbu(ra)

Poststemplet i Ruyigi
1960-62
Delvis selvstyre

- Ruanda / Urundi
- Ruanda-Urundi
     
1962-66
Selvstændig kongedømme
Kong Mwambutsa IV (tutsi)

- Ruanda-Urundi o/Royame du Burundi
- Royame du Burundi
- do. (runde mærker)

Kong Mwambutsa
1966-76
Republik
Præsident Micombero (tutsi)

- Royame du Burundi o/Republique du Burundi
- Republique du Burundi
1972 Borgerkrig / Folkemord på 200.000 hutuer

Præsident Micombera
1976-87
Præsident Bagaza (tutsi)

- Republique du Burundi
 
1987-96
1987-93 Præsident Buyoya (tutsi)

- Republique du Burundi
1988 Borgerkrig / 150.000 dræbes
1993 Borgerkrig / 300.000 dræbes
1996-d.d.
1996-2003 Præsident Buyoya igen
2003-2005 Præsident Ndayizeye (hutu)
2005-d.d. Præsident Nkurunziza (hutu)

- Republique du Burundi (til 99)
- Burundi (fra 99)
2006 Endelig fredsslutning