Definitioner og forkortelser

a. Frimærkebeskrivelser

Alle frimærker er søgt beskrevet ud fra teksten på mærkerne. Teksten har så langt som muligt skullet være entydig uanset om man er dansk- eller engelsk-sproget. Jeg har derfor valgt at anvende følgende forkortelser:

o/ = overtryk  overprint   Aufdruck

p/ = poststemplet   postmarked    postgestempelt

Eksempler:

- Egypt o/Palestine Ægyptisk frimærke overtrykt med Palæstina
Egyptian stamp overprinted with Palestine
Ägyptisches Briefmarke aufgedruckt mit Palästina
- Egypt p/Gaza Ægyptisk frimærke poststemplet i Gaza
Egyptian stamp poststamped in Gaza
Ägyptisches Briefmarke postgestempelt in Gaza
- Republique Francaise p/fx Constantinople Fransk frimærke, som f.eks. kan være poststemplet i Konstantinopel
French stamp, which may be postmarked in Constantinople
Französische Briefmarke, der in Konstantinopel postgestempelt können werden
- Republique Francaise o/PIASTRE p/Lattaquie Fransk frimærke overtrykt med Piastre og poststemplet i Latakia
French stamp overprinted with Piastre and postmarked in Latakia
Französische Briefmarke aufgedruckt mit Piastre und postgestempelt in Latakia
- E.E.F. o/Palestine p/fx Jaffa Egypt Expeditionary Force overtrykt med Palæstina, som f.eks. kan være poststemplet i Jaffa
Egypt Expeditionary Force overprinted with Palestine, which may be postmarked in Jaffa
Egypt Expeditionary Force aufgedruckt mit Palästina. Können in Jaffa postgestempelt werden
- KYNΠPOΣ / Kibris / Cyprus  Alle tre tekster står på mærket
All three texts is on the stamp
Alle drei Texte sind auf der Briefmarke
- R(epublique) Syrienne På mærket kan stå enten Republique Syrienne eller R. Syrienne
The stamp says either Republique Syrienne or R. Syrienne
Die Briefmarke sagt entweder Republique Syrienne oder R. Syrienne

b. Definition af et land

Definition af et land følger internationale definitioner for stater og territorier, jfr. Gyldendals Store Verdensatlas. Opsætningen følger strengt de nuværende landes grænser uanset at disse er ændret gennem tiden. Således medtages russiske frimærker under Estland til illustration af de perioder, hvor disse har været anvendt i det nuværende Estland. Her vises så vidt muligt frimærker, som er poststemplet i Estland.

Der er dog områder som kan diskuteres. Dette betyder f.eks. at jeg har valgt at betragte Palæstina og Israel som to forskellige lande. Ligeledes vil jeg vælge at betragte Vestsahara og Marocco samt Somalia og Somaliland som forskellige lande. Hong Kong og Macau har jeg valgt at betragte som en del af Kina.

c. Definition af et frimærke

Samlingen sondrer ikke mellem forskellige typer af frimærker som f.eks. luftpost og portomærker. Dog hvis teksten på mærkerne er anderledes end på normale frimærker, vil den blive vist særskilt. Mærker udgivet af befrielsesbevægelser o.lign. medtages, uanset om de har været anvendt postalt, da de er en del af de pågældende landes historie.

d. Delområder

Samlingen søger på hovedsiden at give et overblik over landets frimærkemæssige udvikling. Jeg har her så vidt muligt fulgt hovedstadens udvikling, som normalt svarer til hele eller størstedelen af resten af landet.

Dog har jeg valgt at følge f.eks. Mekka i Saudi Arabien, Kaunas i Litauen og Dubai i Forenede Arabiske Emirater (UAE), da det giver et bedre billede af udviklingen i disse lande.

Dette betyder også, at hvor f.eks. en kommunistisk regering etablerer sig i Riga i Letland, følger jeg denne i stedet for den nationalistiske regering i Liepeja, som traditionelt følges i kataloger. Den nationalistiske regering er i stedet placeret under delområder.

For Tyrkiet har jeg undtagelsesvis valgt at vise overgangen mellem sultanstyret i Konstantinopel og republikken i Ankara direkte på forsiden.

Alle mærker, som har været brugt inden for landets nuværende grænser, men som ikke følger hovedstaden, er beskrevet under "Delområder". Bypost og udenlandske postkontorer i hovedstaden er dog også medtaget under "Delområder".