Kilder og links:

Den væsentligste kilde er selvfølgelig min egen samling, hvor jeg igennem mange år har samlet såvel frimærker som informationer. Jeg vil aldrig kunne give en udtømmende liste over de kilder, som ligger til grund herfor, men her er de vigtigste:

Mest anvendte skrevne kilder:
Michel (flere områder og udgaver)
Stanley Gibbons (flere udgaver)
Yvert & Tellier (flere udgaver)
Hvem Hvad Hvor (flere årstal)
Gyldendals store verdensatlas
Andree's handatlas (1881)
John Haywood: Historisk verdensatlas
Politikens Historiske Atlas (1970)
Lademanns leksikon
Catalogue des Timbres de Poste Locale Russe

Mest anvendte kilder på nettet:
Generelle kilder:
www.sandafayre.com/html/Atlas.htm (verbal beskrivelse af alle landes frimærker)
www.worldstatesmen.org (statsoverhoveder og politiske ændringer)
www.zum.de/whkmla/region/region.html (historiske kort og politiske ændringer)
www.infoplease.com/encyclopedia (leksikon, bl.a. landes historie på engelsk)
www.raster.it/stefano/a/ (beskrivelse af "weird" frimærker)
www.asfe.dk (kollegas samling over hele verden - "a stamp from everywhere")
www.en.wikipedia.org og www.da.wikipedia.org (leksikon)
www.stampshows.com/local-post.html (lokalpost)
Specielle områder:
www.maganstamps.co.uk/ (især arabiske mærker)
http://fuchs-online.com/zemstvos/ (zemstvo - russiske mærker)
www.geocities.com (bl.a. russisk historie)
www.jkaptein.nl/ (især baltiske lande)

http://homepage3.nifty.com/~mariamma/tak-p4e.htm (Pakistan og Bangla Desh)
www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=21080 (Sri Lanka)
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsAfrica/AfricaCentral.htm (Afrika)

Tak til følgende for bidrag til at forbedre hjemmesiden:
Poul Jakobsen (www.ce14.dk)
Carsten Maretti Nicolaisen
Henrik Sommerlund
Hella Refsgaard (www.hellaz.dk)
Peter Valdner, Slovakiet
Birgitte Mejlbye
Bruno Nørdam

Er medlem af Silkeborg Frimærkeklub
Hjemmeside: www.silfi.dk
og herigennem af Dansk Filatelistisk Forbund
Hjemmeside: www.danfil.dk
samt af Ruslandssamlerforeningen
Hjemmeside: http://www.ruslandssamleren.dk/

Andre frimærkesamlere, frimærkehandlere og klubber med hjemmesider, som jeg har/har haft kontakt med:
www.creative-me.dk/Samling/Frimaerker3.htm
www.karsten.midtfyn.net/side1.htm

www.blomhoej.dk/fhf
www.bnordam.dk
www.kimfrim.dk
www.bondesfrimaerker.dk
www.postfrisk.dk

samt Kurt Sørensen med hans samling om 2. verdenskrig:
www.1939-45.dk

Følgende side har jeg nylig opdaget og forventer at bruge fremadrettet:
http://colnect.com/da/stamps/countries