Kina  Nord/North  NV/NW+Xinjiang  Øst/East/Ost  Midt/Central/Zentral  Syd/South/Süd
SV/SW   Tibet   Hong Kong  Macao  Taiwan

K I N A

MANCHURIETS FRIMÆRKER OG HISTORIE

Manchuriet (Nordøst-Kina) består af de nuværende provinser: Heilongjiang (Heilungkiang), Jilin (Kirin) og Liaoning
JAPANSK POST i traktathavn 1876-1922:
Yingkou (Newchwang), Liaoning
1876-1900:
- Imperial Japanese Post /
便郵国帝本日大 (76-96)
- Japanese Empire Post /
便郵国帝本日大 (76)

- 便郵国帝本日大 /
(=kejserlige japanske post)
alle p/fx Newchwang (99)
1900-1922:
-
便郵国帝本日大
/
o/ 2 japanske tegn (=China) p/fx Newchwang
Japan besætter sydlige del af Manchuriet 1905-07 efter den russisk-japanske krig.
1905-17 fortsat stor japansk indflydelse i den sydlige del

   
RUSSISK POST I MANCHURIET
1870-1920
Mange russiske posthuse i denne periode, herunder især langs jernbanen gennem Harbin til Vladivostok (Chinese Eastern Railway). Kinesiske posthuse oprettes fra 1897 og fremefter og fungerer parallelt med de russiske.

Russisk mønt:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx XAPБИHЪ (=Harbin) (1870-99, i et vist omfang også 1899-1916)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/KИTAЙ (=Kitai = Kina) (1899-1916)
Kinesisk mønt:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/værdi i Dollars el. cents p/fx XAPБИHЪ (=Harbin) (1917-20)
1897 Manchuriet bliver russisk protektorat
1900-05 Rusland besætter stor del af Manchuriet for at beskytte jernbanen p.g.a. Boxer-opstanden
1905 Protektoratet omfatter nu kun den nordlige del
1917-28 Warlord tager kontrol med Manchuriet
1920 P.g.a. borgerkrigen i Rusland kommer mange russiske flygninge til Harbin.Poststemplet i XAPБИHЪ (Harbin)

KWANTUNG (Liaodong-halvøen)
Leaset russisk område 1898-1905
Hovedbyer: Lushun (rus. Port Arthur, jap. Ryojun) og Dalian (rus. Dalniy, jap. Dairen) tilsammen kaldet Lü-da idag.
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx Port Arthur el. Dalniy (1899-1904)
1905 Afgivet leasingrettigheder til Japan efter nederlag i den russisk-japanske krig
     
KWANTUNG (Liaodong-halvøen)
Leaset japansk område 1905-1945

- (=japanske kejserlige post) p/fx Ryojun
       

Nationalistregering

Provinsudgaver
1927-31
Udstedt p.g.a. lokal devaluering af valuta
Kun provinserne Jilin og Heilongjiang:
-
邮國民華中
o/用貼黑吉 (Til brug i Heilongjiang og Jilin post)
-
邮國民華中o/貼用 吉黑 (Til brug i Heilongjiang og Jilin)
- 國民華中/ to commemorate unification / Republic of China o/貼用 吉黑
- 國民華中/ Republic of China o/貼用 吉黑

   
       

Manchukuo / japansk indflydelse

MANCHUKUO (國洲滿)
Hovedby: Changchun (Hsinking), Jilin
1931-32 Japansk besættelse

Provinserne Mukden (Shenyang) og Jehol:
- 邮國民華中/ Republic of China Postage (jfr. forsiden)
Provinserne Kirin og Heilongjiang:
- som vist ovenfor 1927-31

   
1932-34 Republik
(i samarbejde med Japan)
- 邮國洲滿 / FEN (Manchuriske postforvaltning)


Henry Pu Yi
1934-37 Kejserdømme
(i samarbejde med Japan)
Kejser Henry Pu Yi

- 邮國洲滿 / FEN (til 38)
- 邮國帝洲滿 / FEN (Kejserlige manchuriske postforvaltning) (fra 34)
-
邮國 帝洲滿 / evt. FEN (fra 36)

Forsendelser til Kina (ordet Manchukuo ej tilladt):
- som ovenfor, men med 國洲滿 overstreget med tusch (til 35)
-
/ (35-36)
- do. o/ny værdi (med kinesiske tegn) (37)

Bemærk 6 tegn

(Post til Kina)
1937-45 Fortsat kejserdømme
Forsendelser til Kina nu med normale mærker efter Japans besættelse af Kina
- 邮國帝洲滿 / FEN (Kejserlige manchuriske postforvaltning)
-
邮國 帝洲滿 / evt. FEN


Mærker med hhv. kinesisk og japansk tekst i midten

Sovjetisk besættelse

1945-46 Sovjetisk besættelse
- 邮國 帝洲滿 / evt. FEN o/kinesiske tegn
     

Nationalistregering

Sydlige del af Manchuriet
(Provinsudgaver for Nordøstprovinser) (nationalister)
1946-48
- 邮國 民華中 o/用 貼北東
(til brug i Nordøst post)
- do. + ny værdi (4 tegn) (46)
- do., men med 2 el. 5 tegn + tal (47)
- 邮國民華 中 / 北東
Dernæst overtaget af kommunisterne (se nordlige del)

 

Kommunistisk regering

Nordlige/centrale del af Manchuriet
(Provinsudgaver for Nordøst-Kina) (kommunister)
1946-49
- 電郵北東 (7.+8. tegn = Nordøst)
- flere yderligere kombinationer af kinesiske tegn
- 邮國 帝洲滿 / evt. FEN (fra Manchukuo) o/kinesiske tegn
- 邮國民華中o/用 貼北東 +evt.4 tegn (fra Sydl.del) o/yderligere tegn

Lokaludgaver for nordlige/centrale del af Manchuriet (kommunister)
1945-47

- 邮國 帝洲滿 / evt. FEN (fra Manchukuo) o/kinesiske tegn
Der er udgivet ca. 2000 forskellige mærker, bl.a. i følgende byer: Changchun, Chin Hsien, Harbin, Kuo Kia Tien, Liao Yang, Mu Tan Kiang, Mukden, San Cha Ho, Shwang Cheng, Tung Ho, Paichuan, Poli og Aihun
     
Hele Manchuriet (Nordøst-Kina)
Provinsudgaver under Folkerepublikken Kina
Manchuriet havde egen møntfod.

1949-51

- 中国人民邮 政  / 東北貼用(Folkerepublikken Kina post / til brug i Nordøst)
- do. + ny værdi med kinesiske tegn + tal (49)

-
邮國民華 中 o/ 中国人民邮 + tal(Republikken Kina o/Folkerepublikken Kina) (51)
Dernæst Folkerepublikken

KWANTUNG (Liaodong-halvøen)
1946-50
Hovedbyer: Lushun og Dalian tilsammen kaldet Lü-da idag.
- 政邮國 帝洲滿 / evt. FEN (fra Manchukuo) o/kinesiske tegn (46-48)
-
(=japanske kejserlige post)o/kinesiske tegn (46-48)
-
華中 / 局理電郵東關(Kinesisk post / Kwantung Post og Telegraf) (49)
- do. + ny værdi med kinesiske tegn (49-50)
-
華中 / 局理電郵旅大 (Kinesisk post / Lü-da Post og Telegraf) (49)
- 中国人民邮 政 / 旅大貼用(Folkerepublikken Kina post / til brug i Lü-da) (50)

 
LUSHUN (Port Arthur)
Fælles kinesisk-russisk kontrol 1950-55

- 中国人民邮 政 afstemplet på både russisk og kinesisk
     

   
Kina  Nord/North  NV/NW+Xinjiang  Øst/East/Ost  Midt/Central/Zentral  Syd/South/Süd
SV/SW  Tibet  Hong Kong  Macao  Taiwan