L E T L A N D

Hovedstad Riga

[Latvian flag]

Areal 65.000 km2
Indbyggere 2,3 mill. (04)
Mønt
Til 1923
1923-40
1940-41
1941-44
1944-92
1992-93
1993-d.d.
Rubel/kopek
Lat/santimi
Rubel/kopek
Reichsmark/pfennig
Rubel/kopek
Lettisk rubel (LVR) /kopek
Lat/santimi
Sprog (off.) Lettisk
Religion Flest protestanter

LETLANDS FRIMÆRKER OG HISTORIE

Del af zardømmet RUSLAND
Indtil 1855: Zar Nikolai I
- ingen frimærker

1855-81: Zar Alexander II
Første frimærke 1858
-
ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/38 (Riga) (rundt nummerstempel) (1858-60)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/700 (Riga station) (trekantet nummerstempel)
  (1858-1877)

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx PИΓA (Riga)
1881-85: Zar Alexander III
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx PИΓA (Riga)
Reelt styret af tyske baroner til 1885

Poststemplet med PИΓ(A) (Riga)
  Klik her for at gå til side 2.
Click here to go to page 2.
Klick hier um zu Seite 2 zu gehen
1885-94: Fortsat Alexander III
Nu reelt styret af russerrne
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx PИΓA (Riga)
  Flygtningelejre i Europa

1894-1917: Zar Nikolai II
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA
- ΠOЧTA (zar)
begge p/fx
PИΓA (Riga)
1905 Lettisk oprør
1917: Kerenskij (marts - sept.)
Nord-Kurland autonom del under Rusland juli 17 til febr. 18


Poststemplet med (P)ИΓA (Riga)


Poststemplet med PИΓA (Riga)

 
1917-18 Tysk besættelse
Besat fra sept. 17- nov. 18. Ledes af von Falkenhausen
Mærker sammen med Estland, Litauen og Hvide-Rusland:
- Deutsches Reich o/Postgebiet Ob.Ost (Oberbefehlshaber Ost) p/fx Riga
Syd-Kurland og Semgallen besat fra sept. 1915
Nord-Kurland og Livland besat fra febr. 1918
Letgallen danner bolsjevikkisk republik (se delområder)

Poststemplet i (Wi)ndau (Venspils)

Poststemplet i Libau (Liepeja)

1918-19 Selvstændig lettisk regering
Ledes af Ulmanis nov. 18 - jan. 19
- Latvija (aks i kreds)
Letgallen under sovjet-lettisk regering (se delområder)


Bagsiden af disse mærker ....

....  viser, at papiret stammer fra tyske generalstabskort
1919 Sovjet-lettisk regering (bolsjevikkisk)
Ledes af Stuchka jan. 19 - maj 19

Indenrigs post:
- formodentlig portofrihed i lighed med Rusland
Udenrigs post:
- formodentlig tidligere russiske mærker:
      - ΠOЧTOBAЯ MAPKA
      - POCCIЯ
      begge p/fx
PИΓA (Riga)
Sydkurland under lettisk-tysk regering i Liepeja (se delområder)
   
1919 Balt-tysk regering
Ledes af Niedra maj 19 - juli 19

- Latvija
- Desuden mrk. udstedt i Liepeja (se delområder)
Letgallen er fortsat under sovjet-lettisk regering og Livland styres af estisk-lettisk hær (se delområder)

Det såkaldte Riga mærke med mor Letland og datteren Riga
1919-23 Selvstændig lettisk regering
Præsident Cakste
Regering ledes af Ulmanis

- Latvija (inkl. Riga-mrk. på cigaretpapir)
- Latwija
- Latwijas Pasts

Okt. - nov. 19 Kampe mod Vestarmeen (se delområder)
Jan. 20: Letgallen erobres og Letland er hermed samlet

Til minde om generobringen af Kurland og Semgallen fra Vestarmeen

Viser mor Letland med sine tre døtre: Kurland, Semgallen og Letgallen

Bagsiden af dette mærke .....

... viser at papiret stammer fra en pengeseddel fra den sovjet-lettiske regering
1923-27 Ny mønt (Lat/santimi)
Fortsat præsident Cakste
- Latvija
1927-30
Præsident Zemgals

- Latvija
1930-34
Præsident Kviesis

- Latvija
1934-40 Diktatur
Præsident Karlis Ulmanis

- Latvija
1939-40: Sovjet opretter baser

Karlis Ulmanis
1940-41 Sovjetisk besættelse
Besat juni 40 - juli 41

- Latvijas PSR (med våbentegning)
(PSR = Padomju Sociālistiskā Republika = Sovjetiske Socialistiske Republik)

Juni 41: Massedeportationer
1941-44 Tysk besættelse
Besat juli 41 - ultimo 44
-  ΠOЧTA CCCP o/Latvija 1941  1.VII (juli 41)
Mærker sammen med Estland, Litauen og Hvide-Rusland
- Deutsches Reich o/Ostland p/fx Riga (fra nov. 41)

Poststemplet med (R)iga

Poststemplet med (Lat)vija
1944-53 LETTISKE FOLKEREPUBLIK
(Del af SOVJETUNIONEN)
Stalin
-  ΠOЧTA CCCP p/fx Riga el. PИΓA
Kurland dog først fra 1945.
Guerillabevægelse i Kurland 1945-51
Deportationer 1949, hjem 55-59

Poststemplet i PИΓA (Riga)
 
1953-64
Khrusjtjov
-  ΠOЧTA CCCP p/fx Riga el. PИΓA
-  ΠOЧTA CCCP / Latvijas PSR /
ЛATBИИCKAЯ CCP p/fx Riga

Posttemplet med Riga
1964-85
Bresjnev 64-82

-  ΠOЧTA CCCP p/fx Riga el. PИΓA
-  ΠOЧTA CCCP / Latvijas PSR / ЛATBИИCKAЯ CCP p/fx Riga

Poststemplet med (P)ИΓA (Riga)
 
1985-91
Gorbatjov

-  ΠOЧTA CCCP p/fx Riga el. PИΓA
 
LETLAND - Selvstændig 1991
1991-93: Parlamentsformand Gorbunovs

- ΠOЧTA CCCP o/Latvija
- Latvija

1992 Ny valuta (Lettisk rubel (LVR) /kopek)

Valuta er lettisk rubel
1993-96 Præsident Guntis Ulmanis
1993 Igen ny valuta (Lat/santimi)

- Latvija
1996-99 Fortsat Ulmanis
- Latvija
1999-d.d. Præsident Vike-Freiberga
- Latvija