LETLAND

DELOMRÅDERS FRIMÆRKER OG HISTORIE

CESIS (WENDEN)
Livlandske ridderskab (tysk)
1862-1901

- WENDENsche Kreis Brief Post (cirkel i kvadrat)
- Wendensche Kreis Briefmarke
- Briefmarke Wendenschen Kreises
- BENДEHCKAЯ (1901)
Dækker kredsen Wenden (underamt) og enkelte andre posthuse i nabokredse
Ofte anvendt i kombination med russiske mærker, i mange tilfælde er Wenden-mærket på bagsiden af kuverten
       
SYD-KURLAND og SEMGALLEN
Sept. 15- sept. 17: Tysk besættelse
- Deutsches Reich o/Postgebiet Ob. Ost p/fx Libau (jan. 16)
Derefter besat sammen med resten af Letland til nov 1918

Poststemplet i Líba(u) (Liepeja)

 
 
LETGALLEN og LIVLAND
Iskolat Republik (bolsjevikker)
Dec. 17- nov. 18, Livland dog kun til febr. 18

- Portofrihed hhv. tidligere mærker med ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx Daugavpils (evt. russisk skrift)
   
LETGALLEN
Sovjet-lettiske regering (bolsjevikker)
Nov. 18 - jan. 19
- Portofrihed hhv. POCCIЯ el. tidl. mærker med ΠOЧTOBAЯ MAPKA
begge p/fx Daugavpils (evt. russisk skrift)

Herefter erobrer denne regering Riga (se forsiden)
     
       
SYD-KURLAND / Liepeja
Lettisk regering med tysk støtte under Ulmanis
Jan. - maj 19
- Latvija (aks i kreds)
Herefter erobrer denne regering Riga (se forsiden), men det tyske mindretal kupper de lettiske nationalister og overtager magten
 
Tyske 8. arme i Liepeja
Udgivet/anvendt jan-marts 19. Derefter bliver styrkerne trukket hjem til Tyskland
- Deutsches Reich o/Libau
- Deutsches Reich p/Libau
   
       
SMILTENE (i Livland)
Mærker udgivet i Smiltene maj 19 efter ordre fra den estiske militærkommandør (se nedenfor)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ny værdi (25 Kap.) (skrå)
- ΠOЧTA (zar) o/ny værdi (25 Kap.) (skrå)
     
LIVLAND
Estisk-lettisk hær (støtter Ulmanis)
Maj 19 - juli 19

Mærker udgivet i Valmiera til brug i hele Livland juli 19:
- Latwija Pasta Marka

Erobrer herefter Riga og indsætter lettisk regering (se forsiden)
 
       
LETGALLEN
Sovjet-lettiske regering (bolsjevikker) efter tilbagetrækning fra Riga
Maj 19 - jan. 20
Indenrigs post:
-
formodentlig portofrihed for i lighed med Rusland
Udenrigs post:
- formodentlig tidligere russiske mærker

Letgallen erobres gradvist af den nationale regering med polsk støtte
     
       
Tyskledet koalition af VESTARMEEN under Awaloff-Bermondt (hvid russisk general)
og tysk frikorps
Okt. - nov. 19
Hovedby: Jelgava
- Latvija o/russisk-ortodoks kors og evt. З A (=ЗAПAДHAЯ APMИЯ = Vest Arme)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/russisk-ortodoks kors og L P
- PYCCKAЯ ΠOЧTA
Erobrer Kurland og Semgallen og angriber Riga, men slås tilbage af lettiske, engelske og estiske styrker

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   

Overtryk = Enhed og frihed
Lokalmærker i ELEJA (Elley) udgivet under Vestarmeens besættelse
Mærkerne er udgivet okt. 19
- Stempelmarka / Latvija o/PASTMARKA
     
       
Mærke udstedt i forbindelse med den sovjetiske besættelse 1940-41
- Latvija o/L.P.S.R (Lettiske Sovjetiske Socialistiske Republik)
Mærket er ikke kendt af Michel

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
       
LETTISKE LEGION
Årstal: formodentlig 1941-44

- ingen tekst
- Latviesu Legions

Anvendt af lettiske SS-tropper

Mærket tilhører Bruno Nørdam (genoptryk)

Mærket tilhører Bruno Nørdam (genoptryk)

Mærket tilhører Bruno Nørdam
(genoptryk)
       
KURLAND / Liepeja
1945 Tysk "lomme"

- Deutsches Reich o/Kurland
- Zulassungsmerke / Deutsche Feltpost o/Kurland
- halveret Zulassungsmerke / Deutsche Feltpost (felt-luftpost)