LIBYEN

DELOMRÅDERS FRIMÆRKER OG HISTORIE

ITALIENSK POST
Postkontor i Tripoli
1869-1908
- Poste Italiane p/3051
- Poste Italiane o/Estero p/3051 el. Tripoli (74-88)
- Poste Italiane p/Tripoli

1908-09
- Poste Italiane o/Piastre el. Paras (evt. + Levante) p/Tripoli
1909-12

- Poste Italiane o/Tripoli di Barberia
 

Postkontor i Benghazi
1901-12
- Poste Italiane o/Bengasi

     
       
FRANSK POST
Postkontor i Tripoli
1857?-1911?

- Republique Francaise p/5264 (til 76)
- Republique Francaise p/Tripoli (76-85) (?)
- Republique Francaise o/Piastre el. Paras p/Tripoli (85-02)
- Republique Francaise / Levant evt. o/Piastre el. Paras p/Tripoli (?)
     
       
ÆGYPTISK POST
Postkontor i Tripoli
1866?-1881?

- Arabisk tekst p/V. R. Poste Egiziane + Tripoli
- Postes Egyptiennes p/V. R. Poste Egiziane + Tripoli
     
       
CYRENAICA (Østlige Libyen)
Hovedby: Benghazi
Indtil 1912: Osmannisk
1912-23: Mærker fælles med Tripolitania
1923-31
- Poste Italiane o/Cirenaica (23-31)
- (Poste) Cirenaica (26-31)
- Segnatasse o/Cirenaica (portomrk.) (24)
Parallel hermed fælles mærker med Tripolitania (se forsiden)
     
1931-34
- (Poste) Cirenaica
- Tripolitania o/Cirenaica (32)
Parallel hermed fælles mærker med Tripolitania og Italiensk Østafrika
Derefter se forsiden
   
       
TYSKE TROPPER i Libyen og Tunesien
General Rommel 1941-43

Sammen med øvrige frontafsnit:
- Luftfeltpost / Deutsches Reich (fra 42) (feltpost-tillægsmærke for luftpostbreve)
- Deutsches Reich
     
       
CYRENAICA
Fælles mærker med Tripolitania til 1947 (se forsiden)
1948-49
Engelsk besættelse

- Eng. mrk. o/M.E.F. (Middle East Forces)
   
1949/50-51
Uafhængig

- Posts (of) Cyrenaica
   
1951 Del af Libyen (Kong Idris)
Egne mærker (kun 1951):

- Posts (of) Cyrenaica o/Libya
     
       
KUFRA (Sydøstlige Libyen)
Indtil 1909: Osmanniske Rige/Egypten
1909-14: Selvstændig under Sanusi-styre
1914-15: Italiensk besættelse
1915-23: Sanusi-styre
1923-30/31: Stammestyre

- ingen frimærker
Derefter Cyrenaica
     
       
FEZZAN (inkl. Ghadames)
Indtil 1911 Tyrkisk
1911-43 Italiensk
- se forsiden
1943 Fransk besættelse

- Poste Italiane o/Fezzan Occupation Francaise
- Poste Italiane o/RF Fezzan
- Colonie Italiane Poste / Libya o/RF Fezzan
     
1943-46 Del af ALGERIET
- RF / Postes Algerie (43-46)
- Republique Francaise / Postes Algerie (43)
- Fr. mrk.  o/Algerie (46)
Alle p/fx Sabha el. Murzuq
   
1946-48 Fransk militærområde
- RF / Fezzan-Ghadames / Territoire Militaire (46)
1948-51 ekskl. Ghadames

- Territoire Militaire du Fezzan
1951 Civilt styre
- Territoire du Fezzan
1951 Del af Libyen (Kong Idris)
Egne mærker (kun 1951):

- Posts (of) Cyrenaica o/Libya / francs
Derefter se forsiden

Mærket tilhører Arne Clausen
 
       
GHADAMES (Vestligste Libyen)
1948-49 Del af TUNESIEN

- Tunesie (Postes) p/Ghadames
1949-51 Fransk militærområde
- Ghadames Territoire Militaire
Derefter se forsiden

Mærket tilhører Arne Clausen

Mærket tilhører Arne Clausen