L I T A U E N

Hovedstad Vilnius

[Lithuanian Flag]

Areal 65.000 km2
Indbyggere 3,6 mill. (04)
Mønt
Til 1918
1918-22
1922-40
1940-41
1941-44
1944-92
1992-93
1993-d.d¨.
Rubel/kopek
Auksinas/skatikai
Litas/centai
Rubel/kopek
Reichsmark/pfennig
Rubel/kopek
Talona/kopek
Litas/centu
Sprog (off.) Litauisk
Religion Romersk-katolsk

LITAUENS FRIMÆRKER OG HISTORIE

Hovedsiden følger Kaunas, da Vilnius er besat af Polen 1922-39

Del af zardømmet RUSLAND
Indtil 1855: Zar Nikolai I

- ingen frimærker
1855-81: Zar Alexander II
Første frimærke 1858
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/5 (Vilnius) el. p/19 (Kaunas) (1858-60) i form af
  runde nummerstempler. Se yderligere under delområder.

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx BИЛЬHA (Vilnius) el. KOBHO (Kaunas)
  Klik her for at gå til side 2.
Click here to go to page 2.
Klick hier um zu Seite 2 zu gehen
1881-94: Zar Alexander III
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx BИЛЬHA (Vilnius) el. KOBHO
  (Kaunas)
1894-1915: Zar Nikolai II

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA
- ΠOЧTA (zar)
begge
p/fx BИЛЬHA (Vilnius) el. KOBHO el. KOBHA (Kaunas)
Flygtningelejre i Europa
1915-18 Tysk besættelse
Besat aug. 15 - nov. 18
Mærker sammen med Estland, Letland og Hvide-Rusland:
- Deutsches Reich o/Postgebiet Ob.Ost
(Oberbefehlshaber Ost) p/fx
  Wilna el. Kowno (jan. 16 - dec. 18)
Privat postforsendelse forbudt 1915-16
Vilnius dog først besat sept. 15
Sept. 17: Nationalråd (Lietuvos Taryba) dannes i Vilnius
Febr. 18: Nationalrådet proklamerer uafhængighed imod tysk vilje
Juli - nov. 18: Litauen bliver et kongedømme (kong Mindaugas II), men fortsat under tysk kontrol

Poststempel med Skaudv(ilé)

Poststempel med Ko(wno) (Kaunas)

Poststempel med Wilna (Vilnius)
LITAUEN - Selvstændig nov. 1918
1918-20 Præsident Smetona
- Lietuvos skatiku pasta (trykt i Vilnius dec. 18, men bruges ikke der.
  Sælges i stedet i Kaunas og Grodno)

- Lie
tuvos pastas (trykt i Kaunas)
- Lietuvos Pasto Zenklas (trykt i Berlin)
- Lietuva
Tyske posthuse fortsætter til dec. 18. Tyskerne modsætter sig et ønske om at bruge Ob.Ost-mærker med overtryk. Situationen i Vilnius - se delområder
Øst-Litauen under Litauiske Sovjet-Republik nov.18-sept.19. Denne forsøger i samarbejde med den Røde Hær at erobre Kaunas i begyndelsen af 1919. Den nationale rege-ring samarbejder herefter med Polen og tilbageerobrer Øst-Litauen.
1920-22 Præsident Stulginskis
- Lietuva
- Lietuvos Pastas
- Lietuvos Pasto Zenklas o/ny værdi (auksinai)

Juli 20: Stor del af landet kortvarig besat af Rusland
Aug.- okt. 20: Vilnius kortvarigt under Litauen
 
1922-26 Fortsat Stulginskis
Ny mønt (Litas/centai)
- Lietuva o/ny værdi (cent)
- Lietuvos Pasto Zenklas o/ny værdi (cent)
- Lietuva

Aug. 25: Klaipeda til Litauen
1926-28 Diktator Voldemaras
- Lietuva
1928-34
Diktator Smetona

- Lietuva
- Lietuva Pastas
- Lietuvos (el. Lietuva) Oro Pastas (luftpost)

Kortet viser Litauen og dets territoriale krav
 
1934-40
Fortsat Smetona

- Lietuva
- Lietuva Pastas
- Lietuva o/Vilnius 1939-X-10

Marts 1939: Tyskland besætter Klaipeda
Okt. 1939: Vilnius erobres af Sovjet (fra Polen) og videregives til Litauen

Smetona
 

Mærke i anledning af genindlemmelsen af Vilnius

Mærke til minde om genindlemmelsen af Vilnius
 
1940-41 Sovjetisk besættelse
Besat fra aug. 40 til juni 41

- Lietuva o/LTSR / 1940 VII 21
- ΠOЧTA CCCP
p/fx BИЛЬHЮC (Vilnius) el. KAYHAC (Kaunas) (fra marts
  41)
1941-44 Tysk besættelse
Besat fra juni 41 til juli/aug. 44
Mærker til hele Litauen ekskl. Vilnius og Klaipeda:

- Nepriklausoma / Lietuva / 1941-VI-23 (juni 41)
(Nepriklausoma = uafghænghed)

Mærker sammen med Estland, Litauen og Hvide-Rusland:
- Deutsches Reich o/Ostland p/fx Wilna el. Kowno (fra nov. 41)

Poststempel med Ka(unas)

 
1944-53 LITAUISKE SOVJETREPUBLIK
(Del af SOVJETUNIONEN)
Stalin
-  ΠOЧTA CCCP p/fx BИЛЬHЮC, Vilnius, KAYHAC el. Kaunas
Klaipeda overgår fra Tyskland til Sovjet jan. 1945

 
 
1953-64
Khrusjtjov
- ΠOЧTA CCCP
- ΠOЧTA CCCP / ΛИTOBCKOH CCP / Lietuvos TSR
begge p/fx BИЛЬHЮC, Vilnius, KAYHAC el. Kaunas
1964-85
Bresjnev 64-82

-  ΠOЧTA CCCP
-  ΠOЧTA CCCP / ΛИTOBCKOH CCP / Lietuvos TSR
begge p/fx BИЛЬHЮC, Vilnius, KAYHAC el. Kaunas
1985-90
Gorbatjov

-  ΠOЧTA CCCP p/fx BИЛЬHЮC, Vilnius, KAYHAC el. Kaunas
 
LITAUEN - Selvstændig 1990
1990-93: Præsident Landsbergis

- Lietuva
1992: Ny mønt (talonas)

Mrk. med ny valuta (talonas)
1993-98: Præsident Brazauskas
Igen ny mønt (Litas/centu)

- Lietuva
1998-2009: Præsident Adamkus
2009-d.d.: Præsident Grybauskaite

- Lietuva