LITAUEN

VILNIUS OG MELLEMLITAUENS FRIMÆRKER OG HISTORIE

BYPOST I VILNIUS
under tysk besættelse 1916-18

- Gebühr 10F
     
       
VILNIUS-OMRÅDET
Nov.-dec. 18: Litauisk
- Deutsches Reich o/Postgebiet Ob.Ost (Oberbefehlshaber Ost) p/fx
  Wilna)
- Lietuvos skatiku pasta (trykt i Vilnius dec. 18, men kommer ikke i
  brug i Vilnius p.g.a. at tyskerne fortsat havde posthuset)

Dec. 18 - jan. 19: Kortvarig polsk
Derefter under Litauiske Sovjet-Republik
     
       
LITAUISKE SOVJET-REPUBLIK
Dec. 18 - sept. 19

Omfatter Øst-Litauen og jan.-apr. 19 også Vilnius-området
Omdøbt til LITBEL febr. 19 (Litauiske-Hviderussiske Sovjet-republik). Søger sammen med den Røde Hær at erobre resten af Litauen, herunder Kaunas i begyndelsen af 1919.
Leder: Kapsukas
Indenrigs post:
- formodentlig portofrihed i lighed med Rusland
Udenrigs post:
- formodentlig tidligere rusisske mærker:
       
- POCCIЯ
        - ΠOЧTOBAЯ MAPKA
alle p/fx BИЛЬHЮC  (Vilnius)
Derefter under Litauen
   
       
VILNIUS-OMRÅDET
Apr 19 - juli 20: Polsk

- Poczta Polska p/fx Wilno (Vilnius)
Juli-aug. 20: Kortvarig sovjetisk
Aug.- okt. 20: Litauisk
- Lietuvos Pasto Zenklas (trykt i Berlin)
Derefter del af Mellemlitauen
 
       
MELLEMLITAUEN 1920-21
Mellemlitauen omfatter dels Vilnius-området, dels et område i det nuværende HvideRusland
Området besættes af den polske general Zeligowski okt. 20, derefter selvstændig.
Mønt: Marka / finigi

- Srodkowa Litwa p/fx Wilno (Vilnius)
- Lietuvos Pasto Zenklas o/Srodkowa Litwa p/fx Wilno
- Srodkowa Litwa o/Slask (støttemærke vedr. folkeafstemning i Øvre
  Schlesien) p/fx Wilno
I den allerførste tid blev der solgt litauiske mærker uden overtryk og senere blev det legalt at anvende polske mærker

Poststempel med (W)ilno (Vilnius)
1921-22
- Srodkowa Litwa p/fx Wilno (Vilnius)
Indlemmet i Polen marts 22 efter folkeafstemning

Poststempel med Wi(lno) (Vilnius)
1922-39 Del af Polen
- Pozta Polska p/fx Wilno (Vilnius)
Erobret af Sovjet sept. 39 og videregivet til Litauen okt. 1939
Derefter som resten af Litauen
   
       
VILNIUS-OMRÅDET
1941 Tysk besættelse
- ΠOЧTA CCCP o/Vilnius (juli 41)
Derefter som resten af Litauen

 
 
       
VILNIUS juli 44
Mellem tysk afgang og russisk ankomst

- Deutsches Reich o/Ostland o/Vilnius og kors
     

KLAIPEDAS FRIMÆRKER OG HISTORIE

KLAIPEDA (MEMEL)
Indtil 1920 Del af Tysk Østpreussen
- Preussen p/Memel (til 1867)
- Norddeutsches Postbezirk p/Memel (1867-71)
- (Deutsche) Reichspost p/Memel (1871-1902)
- Deutsches Reich p/Memel (1902-20)
1920-23 Under Folkeforbundet
Under fransk administration fra febr. 20
- Deutsches Reich p/Memel (anvendt forår 20)

- Deutsches Reich o/Memelgebiet (aug. 20)
- Republique Francaise o/Memel (juli 20 - jan. 23)
1923-25 Styret af Litauen
Mønt: Mark(iu) og pfennig
- Republique Francaise o/Memel og ny værdi o/ny værdi
- Pasto Zenklas Tarnybinis o/Klaipeda (Memel) og ny værdi
- Klaipeda/Memel
- Republique Francaise o/Memel og ny værdi o//Klaipeda og ny værdi
Mønt: Litas og cent(u) fra april 23
- Klaipeda/Memel o/ny værdi i litas el. cent

Derefter Litauen
       
KLAIPEDA
Tysk besættelse marts 1939 - forår 45
- Lietuva o/Memelland ist frei (marts 39)

- Deutsches Reich p/Memel
- Grossdeutsches Reich p/Memel (fra 44)
Derefter Sovjet
 

ØVRIGE OMRÅDERS FRIMÆRKER OG HISTORIE

Nummerstempler 1858-60:
GRÆNSEPOST (ved Østpreussen)

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/9 (Taurage) - ovalt nummerstempel
PROVINSBYER:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/kvadratisk nummerstempel:
  Svencionys 41, Ukmerge 179, Zarasai 180, Panevezys 181,
  Raseiniai 182, Telsiai 183, Siauliai 184, Jurbarkas 185
ØVRIGE BYER:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/sekskantet nummerstempel:
  Druskininkai 5, Pakrazentis (v/Raseiniai) 21
STATIONSBYER ved Sct. Petersborg-Warszawa-banen og ved hovedveje 1858-1877:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/trekantet nummerstempel
     
       
SYDLIGE LITAUEN marts 1919
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/Lietuva / ЛiτBa. og ny værdi i skatiku. Udstedt 4/3-19 i Hrodna (Grodno/Gardinas) i HvideRusland i forbindelse med en litauisk besættelse af byen. Hvorvidt brugen af dette mærke også strækker sig ind i det nuværende Litauen er uvist.
     
       
Lokalmærker 1919-20      
RASEINIAI (Rossingen) (C)
Jan. 1919

- Raseiniy / Apskricio / Pasto / zenklas / 15K

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
TELSIAI (Telschen) (NV)
Jan. 1920

- Telsiai / Past. Telegr. / Apmoketa / værdi
     
       
VARVIŠKÉ (Warwiszki)
Marts 1923
Allersydligste del af nuværende Litauen, hvor floden Marycha løber ud i Njemen (nord for Grodno, SV for Druskininkai)
Var i en periode et neutralt område mellem Litauen og Polen. Til Litauen marts 23 efter afgørelse i Folkeforbundet
Kortvarig polsk besættelse inden overdragelse:

- Pozta Polska o/Samorzad Warwiszki (Samorzad = zone)
(udgivet af en polsk kommandant, H. Muellerio, som var imod overdragelsen - andre kilder nævner, at det var Chmura der som leder af opstanden stod for udgivelsen)

Mærke uden overtryk
 

Mærket tilhører Bruno Nørdam
 
       
Lokalmærker i forbindelse med den tyske besættelse i juni 1941      
ALSEDZIAI (Aledschen) (NV)
- ΠOЧTA CCCP o/Laisvi Alsedziai 24-VI-41
(Laisvi = frihed)

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
ANYKSCIAI (NØ)
- ΠOЧTA CCCP o/ukendt
     
PAJURIS v/Silale (V)
- ΠOЧTA CCCP o/ukendt
     
PANEVEZYS (Ponewesch) (NØ)
- ΠOЧTA CCCP o/Laisva / Lietuva / 27 VI 41 / Panevezys
(laisva = fri)

Mærket tilhører Bruno Nørdam

Mærket tilhører Bruno Nørdam

Mærket tilhører Bruno Nørdam
RASEINIAI (Rossingen) (C)
- ΠOЧTA CCCP o/Raseiniai 1941. VI. 23

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
ROKISKIS (Rakischki) (NØ)
- ΠOЧTA CCCP o/Laisvas / 1941-VI-27 / Rokiskis
(Laisvas = fri)

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
TELSIAI (Telschen) (NV)
- ΠOЧTA CCCP o/Laisvi / Telsiai / 1941.VI.26
(Laisvi = frihed)

Mærket tilhører Bruno Nørdam
   
UKMERGE (Wilkomir) (Ø)
- ΠOЧTA CCCP o/Islasivinta / 1941 VI 24 / Ukmerge
(Islaisvinta = frigivet)
     
ZARASAI (Zargrad) (NØ)
- ΠOЧTA CCCP o/Lietuva / 1941-VI-26 / Zarasai
     
       
Lokalmærker i forbindelse med selvstændigheden i 1990      
PASVALYS (N)
- ΠOЧTA CCCP o/Pasvalys / 1990.III.11
     
Der er udstedt lokalmærker i flere byer. Vil blive nævnt, når jeg har et overblik      
Mærke for hele landet
- ΠOЧTA CCCP o/1990-3-11 / Lietuvos Respublika (muligvis falsk)