SIBIRIEN

FRIMÆRKER OG HISTORIE FOR OMRÅDET VEST FOR BAJKAL

Mærker udstedt af "hvide" hære i de områder, de kontrollerede under borgerkrigen mod de "røde" hære (bolsjevikker)      
SIBIRISKE ARME 1918-19
Hovedby: Omsk

Samlingsregering mod bolsjevikker (provisional All-Russian Government eller Ufa-regering) i Omsk sept. 1918. Admiral Koltjak tager magten nov. 18. Stor offensiv 1919, men slået tilbage.
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/35, 50 el. 70
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/1 pybЛЬ, 3 pybЛЯ el. 5 pybЛeN
Nov. 19: Regering flyttes mod øst til Ulan Ude
REPUBLIKKEN SIBIRIEN 1918-20
Hovedby: Tomsk
Jan. 18-Nov. 18: Borgerlig regering
Nov.18-Jan. 20: Sibiriske Arme (Koltjak)
Jan. 20: Området besat af den røde hær
     
       
Lokalmærker udstedt 1919-20 efter at bolsjevikker har erobret områderne fra de "hvide" styrker      
Tjeljabinsk (v/Ural) 1919
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/35, 50 el. 70
     
Tomsk-området 1920
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/p (udstedt i Barnaul)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/3 el. 5 pyb (blæk) (udstedt i Spirino)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/K.20.K (udstedt i Tomsk)
     
Irkutsk-området 1920
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/4p (udstedt i Kotschegarowo)
     
       
TJEKKOSLOVAKISKE ARME 1918-20
Deserterede soldater fra østrig-ungarsk hær. Tvunget østpå. Støttede Koltjak 1918-20. Evakueret via Vladivostok
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ЧEШCKЯ POЧTA (tjekkisk post) (18)
- Vojenska Posta / Ceskoslovenske Vojsko Na Rusi (19-20) (trykt i Irkutsk)
- Ceskoslovenske Armady Sibiriske, evt. o/1920 + ny værdi (19-20)
     
       
TUVA
Indtil 1912: Del af Mongoliet under Kina

- Chinese Imperial Post (hvis post overhovedet)
1912-14: Reelt selvstændig
- ingen frimærker
1914-20: Russisk protektorat
- ingen frimærker
1918 Besat af Koltjak
1919 Besat af den Røde Hær
1920-21: Besat af Kina

1921-27: Socialistisk republik
- Mongolsk tekst (hjul) evt. o/Touva (26/27)
1927-36 Fortsat socialistisk republik
- Postage Touva (27-33)
- Touva o/TbBA (32)
- Posta / TbBA / Touva (34-35)
- Posta TbBA / Postage Touva (35)
- stempelmrk. o/Posta og 15 el. 30 (33)
1936-44 Fortsat socialistisk republik
- Posta Touva (36-42)
- Posta TbBA / Touva (41)
- TЫBA (42-43)
 
1944-61: Direkte del af Sovjet
1961-92: Autonom republik under Sovjet

- ΠOЧTA CCCP / TyBИHCKAЯ ACCP / TЫBA ACCP
1992-d.d.: Delrepublik under Rusland
   
       
Selvstyrende områder. Samme frimærker som selve Rusland.      
ALTAJ
Indtil 1992: Direkte del af Sovjet

1992-d.d.: Delrepublik under Rusland
- AЛтAЙCKAЯ KPAИ (1993?) (tvivl om anvendt postalt)
     
KHAKASIEN
Indtil 1992: Direkte del af Sovjet

1992-d.d.: Delrepublik under Rusland
     
       

FRIMÆRKER OG HISTORIE FOR OMRÅDET ØST FOR BAJKAL

YDRE MANCHURIET (Området nord for Amur og Ussuri-floderne)
Indtil 1858 Del af Kina

- ingen frimærker
Derefter del af Zar-Rusland
     
HELE OMRÅDET indtil 1917
Del af Zar-Rusland

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA p/fx BЛAДИBOCTOK (Vladivostok)
- ΠOЧTA p/fx ЧИTA (Tjita)

Poststemplet i BЛAДИBOCTOK
(Vladivostok)

Poststemplet i ЧИTA (Tjita)

Poststemplet i BЛAДИBOCTOKЬ (Vladivostok)
1917-18
Nov. 17-Juni 18: Størstedelen bolsjevikkisk
Juni 18-Sept. 18: "Hvide", tjekkiske og japanske styrker
Frimærker 1917-23 inkl. nedennævnte områder:
- Hvor ej angivet, da tidligere russiske mærker, fra 1920 endvidere mærkerne fra Republikken Fjerne Østen
     
ULAN UDE (Verkhneudinsk) 1918-20
Sept. 18-nov.19: Se Tjita (Semyonov)
Nov. 19-jan. 20: Sibiriske Arme (Koltjak) - hovedkvarter
- Frimærker: se Sibiriske Arme øverst på siden
Januar 20: Koltjak fanges og myrdes af bolsjevikker
Jan 20-marts 20: Bolsjevikker
Derefter Republikken Fjerne Østen
     
TJITA 1918-20
Sept. 18 - Febr. 19: Besat af Semyonov med japansk støtte. Febr. 19-nov. 20: Selvstændig regering under Semyonov (borgerlig) - først som Buriatia, senere som Trans-Bajkal
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/p.1p, 2p50K, P5P el. P10P
Derefter Republikken Fjerne Østen


 
   
AMUR 1918-20
Hovedby: Blagovesjtjensk
Febr. 18-Sept. 18: Bolsjevikkisk/socialistisk regering
Sept. 18- Febr. 20: Hvid regering med japansk støtte
Febr. - Aug. 20: Bolsjevikkisk regering
- AMYPCKAЯ OБЛACTHAЯ ΠOЧTOBAЯ MAPKA (=Amurske Oblast)
Derefter Republikken Fjerne Østen
 
KHABAROVSK 1918-20
Sept. 18-febr. 20: Hvid regering med japansk støtte
Febr.-apr.20: "Lyserød" regering ("satelit" af Fjerne Østen)
Formodentlig:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/DBP (=Dalnje Bostotschnaja Pespublika = Fjerne Østen Republik) (udstedt i Vladivostok)

Apr.-aug. 20: Hvid regering med japansk støtte
Derefter Republikken Fjerne Østen
     
PRIAMURJE 1918-22
Hovedbyer: Vladivostok og Nikolajevsk

Juni 18: Vladivostok erobres af "hvide" og japanske styrker" med hjælp fra tjekkoslovakiske arme
Juni 18-jan 20: Hvid/japansk styre
Jan. 20-maj 21: "Lyserød" regering ("satelit" af Fjerne Østen)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/DBP (=Dalnje Bostotschnaja Pespublika = Fjerne Østen Republik) (udstedt i Vladivostok)
Maj 21-Juni 22: "Hvid" regering med japansk støtte under Merkulov

- Дalnje Bost
otschnaja Pespublika (udstedt i Vladivostok juli 21)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/HhaA / B. / П._П. (aug. 21)
- Дalnje Bostotschnaja Pespublika o/B / П26/5П 1921-1922 (maj 22)

Juni 22-nov. 22: Zar-venlig regering under Dieterichs
- Дalnje Bostotschnaja Pespublika o/ПpИaM (=Priam.) / ЭEMCKIИ / KpaИ (okt. 22)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ПpИaM / ЭEMCKIИ / KpaИ

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ny værdi (Sibiriske Arme) o/ПpИaM / ЭEMCKIИ  / KpaИ
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ny værdi (Sibiriske Arme) o/П.Э.K.
Byen erobres af bolsjevikkerne nov. 22.
Derefter Republikken Fjerne Østen (nu bolsjevikker)
   
       
REPUBLIKKEN FJERNE ØSTEN 1920-21
I starten kaldet Pribajkal.
Hovedby: Ulan Ude (Verkhneudinsk)

Mar 20: "Lyserød" regering dannes i Ulan Ude efter aftale mellem Japan og Sovjet som en stødpudestat mellem de to.
Aug.-nov. 20: Udvides gradvist med hele det fjernøstlige område bortset de nordligste områder. Satelitregeringer oprettes i Khabarovsk og Priamurje (med Vladivostok)

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ny værdi (Sibiriske Arme) o/DBP (må være udstedt i Ulan Ude)
Desuden formodentlig:
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/DBP (=Dalnje Bostotschnaja Pespublika = Fjerne Østen Republik) (udstedt i Vladivostok)
     
1921-22
Regering flyttes fra Ulan Ude til Tjita
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA / DBP (udstedt i Tjita dec. 21)
Desuden formodentlig:
- Дalnje Bost
otschnaja Pespublika (udstedt i Vladivostok juli 21)
Republikken erobres af bolsjevikker efterår 22
 
Bolsjevikkisk republik 1922-23
Erobrer hele republikken efterår 22, Vladivostok i nov. 22.
Fortsætter republik inkl. Priamurje til sommer 23

- Дalnje Bostotschnaja Pespublika o/1917 / 7-XI / 1922
- PCCP o/Д. B. / værdi / ЭOЛOTOM
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/fly + BЛAДИBOCTOK (=Vladivostok)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ny værdi (Sibiriske Arme) o/fly +  BЛAДИBOCTOK 1923
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/"for hunger starved" 1923 og stjerne + ny værdi
Derefter del af Sovjet

       
CHUKOTKA 1919-23 (Nordøstl. Sibirien)
Dec. 19-Juli 22: Bolsjevikkisk regering
Dec. 20-Juli 22: Del af Russiske SSR
Juli 22-April 23: "Hvid" regering
Derefter del af Russiske SSR under Sovjet

Tunguska-folket
   
KAMTJATKA 1918-22 (Halvø)
Feb. 18-Dec. 20: Bolsjevikkisk regering
Dec. 20-Okt. 21: Del af Russiske SSR
Okt. 21-Okt. 22: "Hvid" regering
Derefter del af Russiske SSR under Sovjet
     
       
Nordlige del af SAKHALIN (ø i Stillehavet)
Til 1875: Russisk-japansk kontrol
1875-1918: Del af Rusland
1918-20: se Priamurje
1920-25: Del af Japan

Derefter del af Sovjet
     
Sydlige del af SAKHALIN
Til 1875: Russisk-japansk kontrol
1875-1905: Del af Rusland
1905-45: Del af Japan

- Krysantemum + japansk tekst
Derefter del af Sovjet
90'erne (hele Sakhalin):
- Rossija o/O.CAXAЛИH (Øen Sakhalin) (formodentlig ej anvendt postalt)
   
KURILLERNE (øgruppe)
Til 1875: Russisk-japansk kontrol
1875-1905: Nordl. øer: Rusland
1875-1905: Sydl. øer: Japan
1905-1945: Del af Japan

- Krysantemum + japansk tekst
Derefter del af Sovjet
90'erne:
- KYPИЛCKИE OCTPOBA (Kuril Øgruppen) (formodentlig ej anvendt postalt)
   
       
AMUR-OMRÅDET
Indtil 1856/58: Del af Kina

- ingen frimærker
Derefter del af Rusland
(se også Amur ovenfor)
     
USSURI-OMRÅDET
Indtil 1860: Del af Kina

- ingen frimærker
Derefter del af Rusland
1860: Vladivostok grundlægges
(Udgør del af Priamurje, se ovenfor)
     
       
Selvstyrende områder. Samme frimærker som selve Rusland.      
SAKHA (Jakutsk)
1918-20: Kontrolleret af "hvide" styrker
1920-23: Del af Russiske SSR under Sovjet

- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/10p (rødt blæk) (udstedt i Dubrowskoje 1920)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/værdi + pyb (udstedt i Olekminsk og Jakutsk 1920)
- ΠOЧTOBAЯ MAPKA o/ p/p (blæk) el. o/P (udstedt i Noktuisk 1920)

1923-92: Autonom republik under Sovjet

- ΠOЧTA CCCP / ЯKYTCHAЯ ACCP / CAXA ACCP
1992-d.d.: Delrepublik under Rusland
- Sacha-Yakutia / ЯKYTИЯ
- ΠOЧTA CCCP / CAXA
- ΠOЧTA CCCP / ЯKYTИЯ
- Yakutia
Alle 4 tvivl om anvendt postalt
BURJAT
1918-20: Se Ulan Ude og Tjita
1920-23: Se Republikken Fjerne Østen
1923-92

- ΠOЧTA CCCP / БYPЯTCKAЯ ACCP
1992-d.d.: Delrepublik under Rusland
- Republic Buriatia
- ΠOЧTA CCCP o/Buriatia
Begge tvivl om anvendt postalt
Dertil en række nationale områder, bl.a. Korjakernes N.O.
- Republic Koriakia (formodentlig ej anvendt postalt)